Współpracowałem lub współpracuję m. in. z: SIW ZNAK, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Wydawnictwo A5, Wydawnictwo Austeria, Can-Pack S.A., Fundacja Parasol, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Książki, Wydawnictwo Arkana, Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwal Miłosza, Festiwal Copernicus, Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach. W 2022 roku otrzymałem Stypendium Funduszu popierania Twórczości ZAIKS
Publikacje:
1.   Magazyn Gazety Wyborczej  22.07.1999 - zdjęcia z przedmową Anny Bohdziewicz
2.   Foto Pozytyw 2000
3.   ks. J. Tischner „Etyka solidarności”,  SIW Znak 2000 - zdjęcie na okładce
4.   W. Szpilman „Pianista”, SIW Znak 2000 - zdjęcie na okładce
5.   W.P. Szymański ”Sam na sam z wierszem”, Wydawnictwo Arcana 2000 - zdjęcie na okładce
6.   J. Musiał „Marchołt” Wydawnictwo Arcana 2002 - zdjęcie na okładce
7.   ks. J. Tischner „Polski kształt dialogu” SIW Znak 2002 - zdjęcie na okładce
8.   „Biologia dla wszystkich”, podręcznik, Wydawnictwo Edukacyjne 2002- zdjęcia wewnątrz książki
9.   „Człowiek w równowadze”, podręcznik do biologii SIW Znak 2002 - zdjęcia wewnątrz książki
10.   M. Urbanowski „Oczyszczenie”, Wydawnictwo Arcana 2002 - zdjęcie na okładce
11.   K. Kolenda-Zaleska „Pielgrzymka 2002”, SIW Znak 2002-zdjęcia wewnątrz książki
12.   A. Zamoyski „Własną drogą”, SIW Znak 2002 - zdjęcia wewnątrz książki
13.   ks. J. Tischner „W Krainie schorowanej wyobraźni”, SIW ZNAK 2002 - zdjęcie na okładce
14.   „Historia z pegazem, ludzie, epoki”, część 1i 2, podręcznik, SIW Znak 2003                                        - zdjęcia wewnątrz książki
15.   J. Drużnikow „Wiza do przedwczoraj”, Wydawnictwo Arcana 2003 - zdjęcie na okładce
16.   S. Sojka „Tryptyk Rzymski” płyta CD, Agencja Artystyczna/Wydawnictwo WAM 2003                          - zdjęcie na okładce
17.   J. Filek „Filozofia odpowiedzialności”, SIW Znak 2003 -projekt okładki, zdjęcie na okładce
18.   J. Trznadel „Spojrzeć na Eurydykę”, Wydawnictwo Arcana 2003 - zdjęcie na okładce
19.   J. Zeh „Cisza jest dźwiękiem”, SIW Znak 2004 - projekt okładki
20.   T. Różycki „Dwanaście stacji”, SIW Znak 2004 -zdjęcie na okładce
21.   A. Grun OSB „Eucharystia”, SIW Znak 2004 - zdjęcie na okładce
22.   A. Grun OSB „Spowiedź”, SIW Znak 2004 - zdjęcie na okładce
23.   E. E. Schmitt „Oskar i pani Róża”. SIW Znak 2004 - zdjęcie na okładce
24.   J. Mencel, JM Trio „Interludium”, płyta CD, OW Allegro/Power Bros Records 2004                               - zdjęcie na okładce, zdjęcia na wkładce, plakat promujący
25.   ks. J. Tischner „Idąc przez puste błonia”, SIW Znak 2005 - zdjęcie na okładce
26.   A. Camilleri „Wycieczka do Tindarii”, Oficyna Literacka Noir sur Blanc 2007 - zdjęcie na okładce
27.   A. Camilleri „Kształt wody”, Oficyna Literacka Noir sur Blanc 2007 - zdjęcie na okładce
28.   R. Tyrała „Dwa bieguny ewolucjonizmu” ZW Nomos 2007 - zdjęcie na okładce
29.   E.E. Schmitt „Przypadek Adolfa H.”. SIW Znak 2007 - zdjęcie na okładce
30.   ks. J. Tischner „Ksiądz na manowcach” SIW Znak 2007 - zdjęcie na okładce
31.   M. Wojtyło „Duchy i dusze”, SIW Znak 2007 - zdjęcie na okładce
32.   K. Gebert „Living in the Land of Ashes”, Austeria Publishing House 2008 - zdjęcie na okładce
33.   D. Zańko „Opowieści z powielacza”, SIW Znak 2008 - zdjęcie na okładce
34.   J.Hopkin „Zatopiona zima”, SIW Znak 2009 -zdjęcie na okładce
35.   W. Szymborska „Tutaj”, SIW Znak 2009 - zdjęcie na okładce
36.   W. Szymborska, T. Stańko „Tutaj/Here, zapis koncertu” Płyta CD, SIW Znak 2009                              - zdjęcie na okładce
37.   M. D.O Brien „Dom Sophii”, SIW Znak 2009 - zdjęcie na okładce
38.   E.E. Schmitt „Odette”, SIW Znak 2009 - zdjęcie na okładce
39.   A. Zagajewski „Niewidzialna ręka”, SIW Znak 2009 -zdjęcie na okładce
40.   M. Strand „Krok przed ciemnością”, SIW Znak 2010 - zdjęcie na okładce
41.   M. Grabski „Ksiądz Rafał”, SIW Znak 2010 - zdjęcie na okładce
42.   M. Krajewski „Erynie”, SIW Znak 2010 - zdjęcie na tylnej okładce
43.   A. Dodziuk „Druga dusza”, Wydawnictwo Czarna Owca 2010 - zdjęcia wewnątrz książki
44.   M. Krajewski „Koniec świata w Breslau”, SIW Znak 2011 - zdjęcie na tylnej okładce
45.   M. Krajewski „ Liczby Charona”, SIW Znak 2011 - zdjęcie na tylnej okładce
46.   ks. J. Tischner „Spór, o istnienie człowieka”, SIW Znak 2011 - zdjęcie na okładce
47.   E.E. Smitt „Kiki van Bethoven”, SIW Znak 2011 -zdjęcie na okładce
48.   M. Grabski „Ksiądz Rafał. Niespokojne czasy”, SIW Znak 2011 - zdjęcie na okładce
49.   ks. J. Tischner „Filozofia dramatu”, SIW Znak 2012 - zdjęcie na okładce
50.   Ł. Jarosz „Pełna krew”, SIW Znak 2012 - zdjęcie na okładce
51.   T. Różycki „Bestarium”, SIW Znak 2012 - zdjęcie na okładce
52.   J. Tomska „Okiem pacjenta”, Medycyna Praktyczna 2012 - zdjęcia wewnątrz książki
53.   Sz. Hołownia „Last minute”, SIW Znak 2012 - zdjęcia wewnątrz książki
54.   M. Bardel „Zbrodnia i wina”, SIW Znak 2014 -zdjęcie na okładce
55.   M. Krajewski, J. Kawecki „Umarli mają głos”, SIW Znak 2015 - zdjęcie na okładce
56.   A. Sowa „Ocalony”, SIW Znak 2015 - zdjęcie na okładce
57.   M. Krajewski „Arena szczurów”, SIW Znak 2015 - zdjęcie na okładce
58. J. Muniak, J. Mencel "Contemplation", CD, Inspirafon 2015
59.   bp. J. Pańkowski, bp. M. Hinz, bp. G. Ryś „Na początku był Chrystus”, SIW Znak 2016                      - zdjęcie na okładce
60.   Z.Herbert, T. Chrzanowski „Mój bliźni, mój bracie”, SIW Znak 2016 - zdjęcie na okładce
61.   A. Kamińska „Odnalezieni”, Wydawnictwo Literackie 2016 - zdjęcie na okładce
62.   D. Suska „Ściszone nagle życie”, SIW Znak 2016 - zdjęcie na okładce
63.   A. Maleszka „Magiczne drzewo. Czas robotów”, SIW Znak 2018 - zdjęcia wewnątrz książki
64.   Internetowa galeria lalek, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach 2021
65.   M. A. Potocka„Fabryka Schindlera, oraz historia Przed i Po”, Muzeum Sztuki Współczesnej w            Krakowie MOCAK 2021 - zdjęcia wewnątrz książki
66.   M. A. Potocka„Schindler’s Factory: Then and Now”, Muzeum Sztuki Współczesnej w                          Krakowie MOCAK 2021 - zdjęcia wewnątrz książki
67.   M. A. Potocka„ Schindlers Fabrik sowie die Geschchte davor und danach”, Muzeum Sztuki                Współczesnej w Krakowie MOCAK 2021 - zdjęcia wewnątrz książki
68.   W. Bonowicz „Wielkie rzeczy”, Wydawnictwo A5 2022 -zdjęcie na okładce
69. „  Long - lasting transition state”, Private Photo Magazin 18.02.2022
70. „  Long - lasting transition state”, Dodho Magazine 01.03.2022
71.   „Long - lasting transition state", The Photo Argus 5.04.2022
72.   „Long - lasting transition state", BETA developments in photography nr 43 04.2022
73.   "État de Transition Durable",  L'Oeil de la Photographie 7.05.2022
Ponadto publikowałem w: Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Newsweek, Czas Wina, Foto-Info, Rzeczpospolita, The Times Of Israel, Excio Journal, Krytyka Polityczna, Jazz Forum.
Moje fotografie wisiały na ścianach: Galerii Gierałtowskiego, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, BWA w Kielcach, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Biblioteki Jagiellońskiej.
Moje zdjęcia eventowe można zobaczyć na stronie:


I'm working in broadly understood photography: reportage, portraits, and book covers. I am an author of famous books like: Oskar and Mrs Rose by Emmanuel Shmitt, The Pianist by Wladyslaw Szpilman, Here by The Polish Nobel Prize Winner Wislawa Szymborksa and my photos appears in books by polish authors: Szymon Hołownia, Andrzej Maleszka, Katarzyna Kolenda- Zaleska. 
I use to or I'm now working with SIW ZNAK, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Publishing house A5, Publishing house Austeria, Can-Pack S.A., Umbrella Foundation, Jagiellonian University, Pedagogical University in Cracow, Instytut Książki, Publishing house Arkana, Publishing house Noir sur Blanc, Jewish Culture Festival in Cracow, Festival of Miłosza,  Copernicus Festival, The Puppet and Actor Theater "Kubuś" in Kielce.
I published in : Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Newsweek, Foto Pozytyw, Time of Wine, Foto-Info, Rzeczpospolita, The Times Of Israel, Private Magazine, Dodho Magazine, Excio Journal, The Photo Argus, BETA developments in photography, L'Oeil de la Photographie .
My photos were shown in Gierałtowski Gallery, MOCAK- Museum of Modern Art in Cracow, BWA in Kielce, The Contemporary Art Center in Toruń, Jagiellonian Library.Back to Top